Điện thoại: 08. 6260 3854 - Fax: 08. 6260 3854 - Email: info@tranthanhphat.com

Hạt nhựa nguyên sinh PP

Đặc tính hạt nhựa nguyên sinh PP dẻo, mềm. Dùng làm ghế nhựa quán cóc, các loại xô, thùng v.v.. Nhẹ hơn nước

Danh mục: