Điện thoại: 08. 6260 3854 - Fax: 08. 6260 3854 - Email: info@tranthanhphat.com

Bột nhựa màu

Mô tả sản phẩm  

  • Cường độ màu cao
  • Độ sáng màu tốt
  • Khả năng tương hợp trong dung môi cũng như nhựa là rất tốt
  • Dễ sử dụng

Ứng dụng

  • Sơn
  • Mực in
  • Nhựa
Danh mục: